MA'HAD ISLAM TERPADU AL- KHAIRIYYAH, SEKOLAH DAN PONDOK PESANTREN.....................DENGAN MOTTO: BERILMU AMALIYAH - BERAMAL ILMIYAH - MENJAGA UKHUWWAH ...........................YAYASAN MIT ALKHAIRIYYAH KARAWANG MENERIMA SEGALA BENTUK DONASI YANG HALAL DAN TIDAK MENGIKAT; MELALUI BANK JABAR . No. Rekening : 0014732411100 atas nama : Pondok Pesantren Al-Khairiyyah Karawang...........................Facebook: khaeruddin khasbullah.....

SEPUTAR AL-KHAIRIYYAH (facebook:: https://www.facebook.com/khaeruddin.khasbullah)

Selasa, 18 September 2012

DIALOG TENTANG TAQLID


Ada sebuah perdebatan yang menarik tentang Ijtihad dan Taqlid, antara Syaikh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, seorang ulama Ahlussunnah wal Jama’ah di Syria, bersama Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang tokoh Anti Madzhab dari Yordania.

Syaikh al-Buthi bertanya: “Bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah, apakah Anda mengambilnya secara langsung dari al-Qur’an dan Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid?”


Senin, 10 September 2012

@ KHUTBAH DR.ABDURRAHMAN (SYEKH ) AS-SUDAIS TENTANG PERSATUAN ISLAM


Pentingnya Persatuan dan Kesatuan bagi umat Islam[1]

Arti persatuan dan kesatuan, dewasa ini sudah mulai ditinggalkan oleh manusia, baik antar umat beragama ataupun inter umat beragama. Penganut Islam sendiri hari ini sudah jauh dari jalan pangkal Tuhan sang pencipta alam jagat raya, oleh karena itu supaya dapat menunaikan kewajibannya dalam rangka menegakkan risalah rasul SAW, khususnya dalam kehidupan zaman sekarang sudah terlalu banyak orang yang sudah mulai mengabaikan semangat ukhuwah islamiyah hanya karena adanya perbedaan dalam urusan-urusan yang sepele. Untuk itu, satu jalan yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim dalam menunjukkan karakter ke-Islam-annya, hendaknya dengan memulai menjadi pribadi yang sejati dengan melaksanakan ajaran yang telah di syariatkan oleh Allah SWT melalui baginda rasul SAW untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jumat, 07 September 2012

ANEKA KEGIATAN 

AKTIVITAS BELAJAR MENGAJAR


Praktek Sholat                                                                                          Laboratorium Komputer
 
  r
PEMBANGUNAN MIT AL-KHAIRIYYAH

Peletakan Batu Pertama Oleh Bapak Kepala Desa Purwasari

Map's Center

Latitude: -6.39833
Longitude: 107.40956

Distance from Ka'bah in Makkah:

7985.51 km

Qibla Direction:

295.07 degrees from true North.

PENGURUS YAYASAN MIT AL-KHAIRIYYAH


Pengurus Yayasan MIT Al-Khairiyyah Periode Awal :

   VG:308653

Kamis, 06 September 2012

KONTROVERSI FADHILAH BULAN ROJAB

Bulan Rojab

Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh dari bulan hijriah (penanggalan Arab dan Islam). Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad shalallah ‘alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu diyakini terjadi pada 27 Rajab ini.

Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau muharram yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Islam sesuai firman Allah dalam Al- Qur'an dikenal ada empat bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, Rajab.

POLEMIK MASALAH BID'AH

POLEMIK MASALAH BID'AH/ KREATIVITAS
Oleh: H.Khaeruddin Khasbullah
Para kritikus bid'ah, yang menganggap semua bid'ah adalah sesat, berpedoman pada sebuah hadist sohih yang menyatakan: "Kullu Bid'atin Dholalah, Wa Kullu Dholalatin Fin Naar". Dengan demikian mereka berpendapat tidak adanya bid'ah yang HASANAH, semua bid'ah adalah DHOLALAH.
Sebenarnya, betulkah lafadh "Kull" itu selalu bermaksa "semuanya"?

BIOGRAFI SINGKAT PARA IMAM


IMAM SYAFI’I (Wafat: 204 H.)

Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i al Quraisy. Ia lahir di Ghazza, Palestina pada tahun 150 H. dan ia wafat di Mesir, tahun 204 H. Makamnya di Syari’ Syafi’i (nama sebuah jalan) di kota Kairo, Mesir, Sejak usia 7 tahun ia sudah hafadl Al Qur’an, di usia 9 tahun sudah hafadl kitab Al Muwatha’ Lil Imam Malik, usia 15 tahun menjadi Mufti di Baghdad dan usia 17 tahun resmi menduduki jabatan tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan, Mujtahid Muthlaq. Ia menimba ilmu di berbagai negeri Islam antara lain, Makkah, Madinah, Yaman, Syi-ria, Baghdad, Mesir, dan berbagai antara lain kepada Imam Maliki (bidang Hadits). Khalid Muslim az Zanji (bidang Fiqih). Semasa hidupnya ia telah meram pungkan puluhan karya terbesar, Ar Risalah, Al Umm, Al Buwaithi dan yang lain.
IMAM ABU ISHAQ AS SYIRAZI (W. 476 H.)

BENARKAH DAKWAAN IMAM ASY'ARY BERTAUBAT DARI PENDAPATNYA?

al i'tisham cover
BENARKAH AL-IMAM ABU HASAN AL-ASY'ARI MELALUI 3 FASE PEMIKIRAN AQIDAH???
OLEH: ABU ZAHRAH

KHUSUS kepada mereka yang JUJUR ingin memahami tentang jawaban daripada dakwaan golongan Wahhabi mengenai al- Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari bertaubat dari manhaj yang disusun oleh beliau sekarang ini.

Kami sediakan artikel ini agar kekeliruan yang di cetus oleh golongan Wahhabi ini dapat di padamkan.
Artikel ini perlu dibaca sehingga habis, jika tidak anda tidak akan faham. Baca perlahan-lahan dan elakkan membaca dalam keadaan emosi.


Rabu, 05 September 2012

BEDA HASIL IJTIHAD, BENAR DAPAT DUA SALAH DAPAT SATU

Oleh: H.Khaeruddin

Pada masa sahabat sudah sering terjadi beda pendapat

Peperangan AHZAB yang penuh dengan adu taktik dan strategi telah berlalu, dimana pasukan sekutu telah bubar kocar kacir meninggalkan kota Medinah setelah termakan oleh KONTRA SPIONASE RASULULLOH" (Lihat taktik Rasulullah dalam perang Khondaq).

Dalam peperangan itu terkuak makar jahat kaum Yahudi Bani Quroidzoh yang sebenarnya sedang terikat dalam persekutuan saling bantu dengan kaum muslimin dimana mereka memiliki tugas menjaga serangan pasukan jahiliyah dari arah belakang kota (lihat Piagam Madinah, Artikel 03/06/2010 pada blog ini juga). Namun mereka berkhianat dan berusaha membuka pintu gerbang belakang kota Madinah untuk memberikan kesempatan kepada pasukan musuh menyerang dari belakang, karena dari arah depan pasukan musuh terhenti, tertahan oleh parit yang membentengi kota Madinah.