MA'HAD ISLAM TERPADU AL- KHAIRIYYAH, SEKOLAH DAN PONDOK PESANTREN.....................DENGAN MOTTO: BERILMU AMALIYAH - BERAMAL ILMIYAH - MENJAGA UKHUWWAH ...........................YAYASAN MIT ALKHAIRIYYAH KARAWANG MENERIMA SEGALA BENTUK DONASI YANG HALAL DAN TIDAK MENGIKAT; MELALUI BANK JABAR . No. Rekening : 0014732411100 atas nama : Pondok Pesantren Al-Khairiyyah Karawang...........................Facebook: khaeruddin khasbullah.....

SEPUTAR AL-KHAIRIYYAH (facebook:: https://www.facebook.com/khaeruddin.khasbullah)

Kamis, 06 September 2012

KONTROVERSI FADHILAH BULAN ROJAB

Bulan Rojab

Bulan Rajab adalah bulan ke tujuh dari bulan hijriah (penanggalan Arab dan Islam). Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad shalallah ‘alaih wasallam untuk menerima perintah salat lima waktu diyakini terjadi pada 27 Rajab ini.

Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau muharram yang artinya bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Islam sesuai firman Allah dalam Al- Qur'an dikenal ada empat bulan haram, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, Rajab.

POLEMIK MASALAH BID'AH

POLEMIK MASALAH BID'AH/ KREATIVITAS
Oleh: H.Khaeruddin Khasbullah
Para kritikus bid'ah, yang menganggap semua bid'ah adalah sesat, berpedoman pada sebuah hadist sohih yang menyatakan: "Kullu Bid'atin Dholalah, Wa Kullu Dholalatin Fin Naar". Dengan demikian mereka berpendapat tidak adanya bid'ah yang HASANAH, semua bid'ah adalah DHOLALAH.
Sebenarnya, betulkah lafadh "Kull" itu selalu bermaksa "semuanya"?

BIOGRAFI SINGKAT PARA IMAM


IMAM SYAFI’I (Wafat: 204 H.)

Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i al Quraisy. Ia lahir di Ghazza, Palestina pada tahun 150 H. dan ia wafat di Mesir, tahun 204 H. Makamnya di Syari’ Syafi’i (nama sebuah jalan) di kota Kairo, Mesir, Sejak usia 7 tahun ia sudah hafadl Al Qur’an, di usia 9 tahun sudah hafadl kitab Al Muwatha’ Lil Imam Malik, usia 15 tahun menjadi Mufti di Baghdad dan usia 17 tahun resmi menduduki jabatan tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan, Mujtahid Muthlaq. Ia menimba ilmu di berbagai negeri Islam antara lain, Makkah, Madinah, Yaman, Syi-ria, Baghdad, Mesir, dan berbagai antara lain kepada Imam Maliki (bidang Hadits). Khalid Muslim az Zanji (bidang Fiqih). Semasa hidupnya ia telah meram pungkan puluhan karya terbesar, Ar Risalah, Al Umm, Al Buwaithi dan yang lain.
IMAM ABU ISHAQ AS SYIRAZI (W. 476 H.)

BENARKAH DAKWAAN IMAM ASY'ARY BERTAUBAT DARI PENDAPATNYA?

al i'tisham cover
BENARKAH AL-IMAM ABU HASAN AL-ASY'ARI MELALUI 3 FASE PEMIKIRAN AQIDAH???
OLEH: ABU ZAHRAH

KHUSUS kepada mereka yang JUJUR ingin memahami tentang jawaban daripada dakwaan golongan Wahhabi mengenai al- Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari bertaubat dari manhaj yang disusun oleh beliau sekarang ini.

Kami sediakan artikel ini agar kekeliruan yang di cetus oleh golongan Wahhabi ini dapat di padamkan.
Artikel ini perlu dibaca sehingga habis, jika tidak anda tidak akan faham. Baca perlahan-lahan dan elakkan membaca dalam keadaan emosi.